Platform Gevangenispastoraat

De gedetineerden in PI De IJssel krijgen onze aandacht. Wij maken deel uit van het Platform Gevangenispastoraat. Dit platform bestaat uit vertegenwoordigers van de diverse kerkgenootschappen uit Krimpen aan den IJssel.

Vrijwilligers uit diverse kerken in Krimpen aan den IJssel bezoeken wekelijks de zondagse samenkomsten. Ook doen we mee met de gespreksgroepen, die onder leiding staan van het gevangenispastoraat.

Rond de kerstdagen zorgen de vrijwilligers voor een kerstattentie voor de gevangenen. Daarnaast zijn er ‘één op één bezoeken’ en is er een voorleesproject.

Contactpersoon: Juul Hofsink – Balk