Samenkomsten

Welkom bij onze samenkomsten

Tijdens de samenkomsten ontmoeten we God en elkaar. Elke zondag zijn de deuren van de kerk geopend tijdens de diensten die meestal om 10.00 uur en om 16.30 uur beginnen. Een dienst duurt gemiddeld ongeveer 75 minuten. Tijdens de samenkomsten wordt er gezongen, onder begeleiding van orgel, piano, een band of andere instrumenten.

We bidden met en voor elkaar en er wordt aan de hand van een Bijbelgedeelte een preek gehouden, waarin we luisteren we naar de goede boodschap die God heeft voor ons leven. In deze diensten willen we leren om Jezus Christus nog meer centraal te stellen in ons leven. Omdat God gastvrij is, willen wij dat ook zijn. We nodigen jou dan ook van harte uit om de kerkdiensten met ons mee te beleven.

Wil je een keertje komen kijken?

Dat kan natuurlijk, we verwelkomen graag gasten. Of je nu wel of geen kerkelijke achtergrond hebt, je bent van harte welkom. Na de samenkomst is er gelegenheid voor ontmoeting tijdens het drinken van een kop koffie of thee.

Iedere eerste zondag van de maand drinken we ook voorafgaand aan de dienst koffie, voel je dan ook vrij om eerder te komen, koffie te drinken en iemand aan te spreken.