Vanaf 65 jaar en ouder

De activiteitencommissie senioren organiseert activiteiten voor de gemeenteleden vanaf 65 jaar en ouder. Elke laatste donderdag van de maand komen we van half tien tot half twaalf bij elkaar in een zaal van ons kerkgebouw. We drinken koffie, praten met elkaar en als er liefhebbers zijn voor een spelletje doen we dat, bijvoorbeeld biljart of sjoelen. Soms draaien we een filmpje of nodigen we een spreker uit om een actueel onderwerp in te leiden. Aan het einde van de morgen zingen we met elkaar een paar liederen.

We gaan eenmaal per jaar een dagje uit met elkaar (op eigen kosten) en lunchen of dineren ergens.

Meer weten? Mail naar: k.vd.meeberg@kpnmail.nl