Zalenhuur

Zaalverhuur

Het gebouw van de Immanuelkerk, GKv kerk in Krimpen aan den IJssel is beschikbaar voor zaalverhuur. Gelegen naast het winkelcentrum ‘De Korf’ met ruime parkeergelegenheid, is dit gebouw ideaal voor zowel wijk- als landelijke activiteiten.

Contact:

Het contact over de verhuur verloopt in principe via het volgende mailadres:

fc@gkv-krimpen.nl
Contactpersoon is de facilitaire coördinator.

Aandachtspunten:

 • Het kerkgebouw is rookvrij
 • Het gebouw is beschikbaar op momenten dat we het zelf niet (volledig) gebruiken. Op zondagen is zodoende geen verhuur mogelijk
 • Het gebouw wordt alleen beschikbaar gesteld voor activiteiten die niet in strijd zijn met de geloofsovertuiging van de gemeente. Bij twijfel beslist de CVB
 • De verhuur heeft geen commerciële doelstelling, maar is bedoeld om het gebouw te delen met haar leden, de wijk en daarbuiten, om maatschappelijke en sociale activiteiten een geschikte plek te kunnen geven tegen een redelijke vergoeding.
 • Er is een beeld- en geluidsinstallatie aanwezig. Gebruik hiervan is aan regels gebonden.

Zaaloverzicht:

Soort zaal Geschikt voor Capaciteit Tarief per dagdeel
Grote zaal (kerkzaal) Presentatie, debat, concert, kerkdienst… 450  

€ 300 ( inclusief dienstverlening)

Gebruik orgel €25

Hal, keuken en zalen Receptie, ontmoeting, maaltijd, feest (alleen eigen gemeenteleden)  

150 Zitten

en staan

€ 250 (inclusief dienstverlening)
Vergaderzaal  

Presentatie, debat, vergadering, ontmoeting

15 per zaal aan tafel € 100 (incl.dienstverlening)
Grote

vergaderzaal

 

Presentatie, debat, vergadering, ontmoeting

 

30 aan tafels

50 zonder

€ 150 (incl.dienstverlening

NB 1. Bij exclusief gebruik van alle aangegeven zalen geldt een gecombineerd tarief. U bent dan de enige gebruiker van de aangegeven ruimten. Een indicatie voor alle zalen tegelijk is € 575 per dagdeel en € 1000 per dag ( inclusief dienstverlening en gebruik orgel).

NB 2. De zalen worden in principe per dagdeel verhuurd en niet los per uur. Als met klaarzetten en opruimen( dat is de dienstverlening)  erbij de tijd langer is dan een dagdeel, geldt nog steeds het dagdeel-tarief. Als uw activiteit ruim meer dan een dagdeel beslaat, dan hanteren we voor de grote ruimten (grote zaal, open ruimten) een gelimiteerd tarief van 60% voor elk extra dagdeel.

NB 3.  Er is geen apart tarief voor de keuken. Gebruik van de keuken is inbegrepen in de andere tarieven. Consumpties worden door de huurder zelf ingekocht exclusief koffie en thee. Koffie en thee wordt door ons in rekening gebracht.

 

Faciliteiten: 

Hele gebouw:

 • WIFI-netwerk met Internet-toegang

Kerkzaal:

 • groot podium met piano,orgel en spreekgestoelte
 • podium- en zaalverlichting instelbaar
 • groot presentatiescherm met projector
 • uitgebreide mogelijkheden voor geluidsversterking
 • een draadloze headsets voor sprekers
 • HDMI-aansluiting voor eigen computerapparatuur
 • Expositiemogelijkheden voor kunstwerken
 • Ad-hoc versterking / podium (extra kosten)

Zalen:

 • groot beeldscherm met HDMI-aansluiting en audio-aansluiting met extra speaker, met mogelijkheid een DVD af te spelen
 • piano
 • flip-over

Koffiecounter:

 • koffie thee per kan van 12 kopjes en €5 per ketel van 45 kopjes
 • Statafels aanwezig