God met ons

Onze kerk heet: Immanuelkerk. De betekenis van de naam Immanuel wordt in de Bijbel in Mattheüs 1:23 gegeven: ‘God met ons’. Mattheüs citeert de woorden van de profeet Jesaja, die profeteert: “Zie, de jonkvrouw zal zwanger worden en een zoon baren; en zij zal hem de naam Immanuel geven” (Jesaja 7:14). De profetie van Jesaja is met de geboorte van Jezus vervuld.

Immanuel betekent: God met ons. God strijdt voor ons, Hij leidt ons. We zijn gemeente in de zekerheid dat God ons leven leidt. Hij is er altijd. Immanuel is ook een teken van hoop in een wereld, die niet altijd hoopvol is. Immanuel (Jezus) kwam naar de wereld om zichzelf te geven als offer voor de zonden. Immanuel (Jezus) reikt vergeving en verzoening aan, voor iedereen die in Hem gelooft. Pak dit evangelie, dit goede nieuws, dus met beide handen aan en LEEF met Hem, Immanuel. Meer weten over dit goede nieuws? Neem contact met ons op of volg eens één van onze diensten. Van harte welkom!