Het hart van ons gemeente-zijn komt tot uitdrukking in de wekelijkse samenkomsten.

Als regel komen we op zondagmorgen om 10.00 uur bij elkaar om te zingen en te bidden; we lezen uit de Bijbel en we luisteren naar een preek; we geven in de collecte en we ontmoeten elkaar voor en na de dienst.

Voor kinderen en jongeren hebben we een crèche en een Bijbelklas (basisschoolgroepen).

Door de week zijn er mogelijkheden voor Bijbelstudie, is er catechese en andere aandacht voor jongeren. Verder zijn er ouderenmorgens, een mannenwandelgroep en een programma voor ‘Women Only’. Samen met andere kerken in Krimpen werken we mee aan verschillende cursussen die door Alpha Nederland worden georganiseerd. https://arkrank.nl/alpha/