Geloven in God doe je niet alleen

We zijn een gemeente van ongeveer 460 leden en wij geloven in God. God de Vader geeft zich aan ons in Jezus Christus en bezielt ons door zijn Heilige Geest. Door dit geloof voelen we ons met elkaar verbonden. In onze kerkdiensten en in ons persoonlijk leven, staat Jezus in het middelpunt. In de kerkdiensten lezen we uit de bijbel, het Woord van God, en luisteren we naar de uitleg daarvan en wat dit voor ons dagelijkse leven betekent. Door de week praten we daarover met elkaar en met onze tieners en jongeren op de verschillende Bijbelkringen. We brengen de boodschap in de praktijk door elkaar met allerlei praktische zaken te helpen. Daarbij hebben we ook oog voor de mensen buiten de kerk en zetten we ons in waar dat nodig is.

Gods Woord wijst ons de weg en de richting voor het leven en naar een geweldige toekomst. We zijn verwonderd over Gods uitzonderlijke Liefde. Dit zien we terug in de wereld om ons heen, Zijn Schepping en ook in de omgang met mensen.

Kernwoorden daarbij zijn:

Afhankelijkheid

Verantwoordelijkheid

Dankbaarheid

Nederlandse Gereformeerde Kerken

Onze kerk, de Immanuelkerk, maakt deel uit van de Nederlandse Gereformeerde Kerken. (link naar ngk.nl) De leden van onze gemeente komen uit Krimpen aan den IJssel, Krimpen aan de Lek, Ouderkerk aan den IJssel en andere dorpen in de Krimpenerwaard.