Feestelijk tintje

De bloemencommissie zorgt iedere zondag voor een boeket of bloemstuk. Het doel hiervan is vooral om de eredienst een feestelijk tintje te geven, maar indien mogelijk wordt ook met bloemen, hout en/of andere materialen een accent gegeven aan de betekenis van vooral de liturgische feesten. Daarom zijn de bloemstukken in de 40 – dagen tijd, de tijd van soberheid en inkeer, donker van kleur, veelal paars, gecombineerd met hout en weinig groen. Op Goede Vrijdag heeft het bloemstuk zeker geen feestelijk karakter, maar met Pasen en met Kerst juist weer wél en wordt in een uitbundig bloemstuk het nieuwe leven in Jezus Christus weerspiegeld. Zo worden regelmatig geloofsinhoud en ‘bloemen’ bij elkaar gebracht.

De kerkenraad heeft een bedrag gereserveerd voor bloemen en hun toebehoren.

Het boeket of bloemstuk wordt na de middagdienst weggebracht naar gemeenteleden die er een vorm van medeleven in mogen ervaren. Het wegbrengen gebeurt meestal door de diakenen.