Onze kerk

Onze kerk

Onze kerk heet: Immanuelkerk. De betekenis van de naam Immanuel wordt in de Bijbel in Mattheüs 1:23 gegeven: ‘God met ons’. Mattheüs citeert de woorden van de profeet Jesaja, die profeteert: “Zie, de jonkvrouw zal zwanger worden en een zoon baren; en zij zal hem de naam Immanuel geven” (Jesaja 7:14). De profetie van Jesaja is met de geboorte van Jezus vervuld. Jesaja profeteert op het moment dat de koning van Aram (Assyrië) samen met de koning van het tienstammenrijk Israël ten strijde trekt tegen Juda. Jeruzalem wordt belegerd, maar ze kunnen de stad niet innemen.

Wil je een keertje komen kijken?

Dat kan natuurlijk, we verwelkomen graag gasten. Of je nu wel of geen kerkelijke achtergrond hebt, je bent van harte welkom. Na de samenkomst is er gelegenheid voor ontmoeting tijdens het drinken van een kop koffie of thee.

Vaak drinken we ook voorafgaand aan de dienst koffie, voel je dan ook vrij om eerder te komen, koffie te drinken en iemand aan te spreken.