Korte Bijbelstudie voor vrouwen

Het koninkrijk van God.  Waar denk je aan als je bidt: Uw koninkrijk kome? Dominee Jos Douma heeft een online studie gepubliceerd over dit thema. Centraal staat de tekst uit Marcus 1: 15: “De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en geloof dit goede nieuws.” Op vier woensdagochtenden tussen 09.00 uur en 11.30 uur…
Verder lezen

Wat doet de Raad van Kerken in Krimpen?

Raad van Kerken De Raad van Kerken is een landelijk, interkerkelijk overlegorgaan. De afdeling Krimpen aan den IJssel van de Raad van Kerken streeft naar Ontmoeting en Samenwerking, niet alleen tussen christenen en kerken, maar ook binnen de hele Krimpense samenleving. Enerzijds heeft de kerk de roeping om het licht van Christus te laten schijnen, anderzijds doet de Krimpense samenleving…
Verder lezen