PJT actief

In de Immanuelkerk is een Pastoraal Jongeren Team (PJT) actief. Wij gaan regelmatig in gesprek met jongeren tussen pakweg 16 en 25 jaar over God, geloof en het dagelijks leven. Jongeren zijn geliefde unieke kinderen van God en vanuit die genade door Hem geroepen om met hun gevoel, verstand en daden Jezus Christus te volgen en samen met de volwassenen Gods kerk van nu te vormen.

Jongerenpastoraat is een stukje meewandelen met een jongere, een luisterend oor bieden en het geven van steun en bemoediging. Alle jongeren vanaf ongeveer 16 jaar worden persoonlijk of in een kleine groep bezocht. Maar als je één van ons wilt spreken kan dat ook. Mail ons gerust.

Het pastoraal jongerenteam is te bereiken via jeugdouderling.gkv.krimpen@gmail.com