Korte Bijbelstudie voor vrouwen

Het koninkrijk van God. 

Waar denk je aan als je bidt: Uw koninkrijk kome? Dominee Jos Douma heeft een online studie gepubliceerd over dit thema. Centraal staat de tekst uit Marcus 1: 15: “De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en geloof dit goede nieuws.” Op vier woensdagochtenden tussen 09.00 uur en 11.30 uur denken we na over dit thema. De ochtenden worden in de Immanuelkerk gehouden op de volgende data:

14 februari
28 februari
13 maart
27 maart

Het materiaal wordt beschikbaar gesteld. Heb je interesse? Neem contact op met Martje of Wilma, via martjebijl@gmail.com of wilmavanhouwelingen@ziggo.nl