Rommelmarkt – theater – gospelkoor

Iedereen is welkom!

Op 22 juni sluiten aan de Estafette 1 onze inspanningen voor het diaconaal project voor de Rozenhoek af met een aantal feestelijke activiteiten.

Van 10.00 uur – 13.00 uur: Rommelmarkt (voor iedereen)

Van 15.00 uur – 16.00 uur: Theater Onwijz (voor basisschoolkinderen)

Van 19.30 uur – 21.30 uur: Devotion Gospel Choir neemt ons mee in met een swingende sing-in